Primus Gas

Primus har gas för alla säsonger och ändamål. Tre olika gasblandningar för olika förhållanden: Summer Gas, Power Gas och Winter Gas. Detta för att optimera energin och effektivitet när och var du behöver det.

Power Gas är vår mest mångsidiga blandning och är effektiv även runt nollgraden. Summer Gas är optimerad för maximal bränsleeffektivitet vid varmt väder ända upp till temperaturer mot 40° C. För kalla temperaturer har vi skapat Winter Gas som fungerar effektivt ned till -22° C.

 WINTER GAS

Gas som fungerar ned till -22 ° C

Alla som har använt ett gaskök under kalla förhållanden vet att: ju lägre temperatur, desto sämre prestanda kommer köket att ha. Under användning i låga temperaturer minskar trycket i gasbehållaren, vilket gör att köket brinner med lägre effekt eller inte alls. Detta trots att det kan finnas gas kvar i behållaren. Varför? För att flytande gas avdunstar sämre ju kallare det blir.

Hur fungerar det?

Den främsta innovationen bakom Primus Winter Gas™ prestanda i kallt väder är VaporMesh™, ett högabsorberande papper inuti behållaren som hjälper till att hålla trycket högre vilket gör att köket brinner bättre. VaporMesh ökar ytan där det flytande bränslet avdunstar till gasform. Den vidgade ytan gör att processen från vätska till gas går snabbare och det är denna hastighet som avgör trycket inuti behållaren. Snabb process = högt tryck.

Jämfört med konventionella gasbehållare är det detta som gör att Winter Gas kan leverera en pålitlig prestanda även i kalla förhållanden där det tidigare inte varit möjligt att använda gas.

Jämförelsevis

Vid jämförelse av två helt nya, fulla gasbehållare (en av våra tidigare Power Gas och en Winter Gas) är skillnaden inte så märkbar då trycket är högt i båda behållarna, men ju mer gas som förbrukas från behållarna desto mer uppenbar blir skillnaden. När ”normala” gasbehållare används i kalla förhållanden minskar trycket i behållaren, vilket gör att köket brinner med lägre effekt eller inte alls. Detta blir tydligare när behållaren inte längre är full.Efter 60 minuters matlagning är Primus Winter Gas cirka 9 % mer kraftfull än en gasbehållare utan VaporMesh. Efter 120 minuters användning levererar den ca 15 % mer effekt.

 

 

Alla som har använt ett gaskök under kalla förhållanden vet att: ju lägre temperatur, desto sämre prestanda kommer köket att ha. Även om gasbehållaren kan vara helt ny! Varför? För att flytande gas avdunstar sämre ju kallare det blir.

Detta är anledningen till att vi utvecklade Primus Winter Gas, som släpptes i november 2014. Primus Winter Gas ökar gasbehållarens prestanda vid låga temperaturer med hjälp av en unik innovation i behållaren: VaporMesh.

För denna innovation vann Primus Outdoor Industry Award GOLD MEDAL på OutDoor-mässan 2014. För bevis på innovation och driv inom förbränning och uppvärmning. Utmärkelsen betraktas som en av de mest prestigefyllda utmärkelser världen över - med bara sju guldvinnare totalt under 2014. Gasen blev även vinnare under Outdoor Trade Show 2014 i kategorierna "Camping Equipment" och "Product of the Year". Outdoor Trade Show är Storbritanniens största friluftsmässa. 2015 vann Winter Gas ytterligare ett pris: "Editors' Choice" av den tyska tidningen Outdoor.

 

Summer Gas

Primus Summar Gas är optimerad för sommarförhållanden och temperaturer högre än 15 C och upp mot +40° C och effektiviserar på så sätt köket trots riktigt varma förhållanden. En vanlig gasblandning vid dessa temperaturer gör att de flesta kök kommer vara mindre effektiva vilket leder till högre bränsleförbrukning än nödvändigt.

Power Gas

Power Gas är vår mest mångsidiga blandning och ger en enastående effektivitet från vår till höst. Även om temperaturen sjunker under nollgradigt ger gasen ett tillräckligt tryck för ditt kök. Dess mångsidighet gör den därför lämplig för situationer där väder och temperaturförhållanden är osäkra och varierande.

CO2-neutral gas

Primus gas är ett koldioxidneutralt bränslealternativ. För att kompensera för gasens utsläpp av koldioxid och metallbehållaren, investerar vi i skydd, restaurering och återplantering av skog. Tack vare att träd absorberar CO2 blir nettotillskottet av CO2 från gasen noll. Vi stöder projektet Permanent Forest Sink Initiative, initierat av regeringen i Nya Zeeland som syftar till att återplantera och skydda de stora skogsområden som skövlats till förmån för jordbruk på Nya Zeeland.

Utöver att binda co2 ger återplantering och skydd av skogar en ökad biologisk mångfald, förbättrad vattenkvalitet och minskad risk för jorderosion och översvämmingar. Skogarna som omfattas av projektet är skyddade för 99 år framöver och skogsbruk är endast tilllåtet som vårdande åtgärd.

Läs mer om The Permanent Forest Sink Initiative

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete.

 
Antal produkter: 3 Visa: Alla
Primus