Vanliga frågor

Här under Vanliga Frågor, har vi sammanställt en lista över de vanligaste frågorna och svaren. I de flesta fall kommer du att förhoppningsvis hitta det du söker. Om du inte hittar din fråga eller ett tillfredsställande svar, kontakta oss gärna!

Generalla frågor

Vad gör jag med tomma gasbehållare?

Tomma gasbehållare lämnas in på en bemannad återvinningscentral. Där tas de om hand om och materialet återvinns. Fråga din kommun var dessa återvinningscentraler finns. Butiken som sålt gasen tar oftast också emot de tomma behållarna och ser till att de återvinns på ett säkert sätt. På grund av explosionsrisken får de aldrig slängas i metallåtervinningen.

Är Primus produkter BPA-fria?

Alla våra produkter är BPA-fria förutom besticken i Field Cup Set.

Vilket kök är rätt för mig?

Beroende på användare och situation ställs olika krav på kökets egenskaper. Vi har därför delat upp våra kök i tre kategorier: Campfire, Trekking och Expedition så du enklare kan bilda dig en uppfattning av vad du kan förvänta dig av respektive kök. Läs mer om våra kök.

Piezotändare

Många gaskök är idag utrustade med en piezotändare, vilket är väldigt bekvämt. De är antingen inbyggda i köket eller kommer som en separat del. Du skruvar bara på gasen och trycker på en knapp som generar en gnista och köket är igång. Det är dock alltid bra att ta med en tändare eller tändstickor som reserv om du ska ut på tur då piezotändare kan haverera.

 


BRÄNSLE

Hur mycket bränsle behöver jag ha med på min resa?

Hur mycket bränsle som går åt beror på vilket kök som används, hur väl skyddat det är mot vind, omgivande temperatur och framförallt vilken typ av mat som lagas. För att minimera bränsleförbrukningen se till att köket är väl skyddat från vind, och se till att inte köra köket på full effekt, ¾ effekt ger bäst verkningsgrad.

Se även manualen för ditt kök där du finner hur många minuter som köket kan brinna på 230g gas.

Hur mycket gas går åt per dag/person på sommaren respektive vintern?

1 dag sommar:
Konventionellt kök: 100 gram.
Eta-kök: 50 gram. 

1 dag vinter:
Konventionellt kök: 230 gram.
Eta-kök: 100 gram. 

2 dagar sommar:
Konventionellt kök: 230 gram.
Eta-kök: 100 gram. 

2 dagar vinter:
Konventionellt kök: 450 gram.
Eta-kök: 230 gram. 

Vilken gas ska jag använda? 

Primus Summer Gas
Primus Summer Gas™ är en gas blandning optimerad för sommarförhållanden där temperaturen är högre än 15° C. / 60 F. En vanlig gasblandning vid dessa temperaturer gör att de flesta kök kommer vara mindre effektiva vilket leder till högre bränsleförbrukning än nödvändigt.

Primus Power Gas
Primus Power Gas™ är en av de mest mångsidiga 3 säsongs gasblandningar som finns . Den levererar utmärk effekt i sommar såväl som vår och höst . Även om temperaturen sjunker till minusgrader kommer denna gas att leverera. Dess mångsidighet gör den passar situationer där väder- och temperaturförhållanden är osäkra.

Primus Winter Gas
När det blir tufft och temperaturen är långt under noll grader fungerar de flesta gasblandningar inte särskilt bra. Primus Winter Gas™ är optimerad för att leverera pålitlig prestanda även i kalla förhållanden. Genom en kombination av en innovativ insida och den bästa gas blandningen Primus Winter Gas™ ger den extra effekten som behövs för att smälta snö eller förbereda ett livräddande måltid. I kalla förhållanden minskar behållarens tryck i bruk vilket gör köket kör med lägre effekt eller inte alls. Den innovativa insida kallade Vapour Mesh ™ kommer att hålla trycket högre vilket gör köket mer effektiv. Efter 60 minuter av matlagning blir den ca 9 % mer effektiv än en liknande gasblandning utan Vapour Mesh™. Efter 120 minuters användning är den nära 15 % mer effektiv. Denna extra effekt är vad som krävs för att få ut den sista gasen ur kapseln i kallt väder. Detta möjliggörs med Vapour Mesh™ då den ökar ytan på vilket gas vätskan kan avdunsta under inre trycket.

Läs mer om våra gaser.

I vilka länder kan jag köpa gas och multibränsle?

Primus säljs i mer än 70 länder vilket gör att våra produkter nästan alltid finns nära till hands. Hitta din närmaste retailer här.

Kan jag ta med gasbehållare när jag flyger?

Det är förbjudet att transportera brandfarliga bränslen på passagerarflygplan i ditt handbagage eller incheckade bagage. Vid transport av bränsleflaskor under flygresor måste du tömma flaskorna på allt bränsle och tvätta dem noggrant så inget bränsle är kvar. Primus gas säljs i över 70 länder så att du kan fylla på dina bränsleflaskor vid resans destination! Hitta en återförsäljare för ditt äventyr.


ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL

Vart hittar jag instruktioner för mitt kök?

Du kan ladda ner bruksanvisningar med detaljerade beskrivningar av ditt kök här.Vi har även instruktionsfilmer på vår YouTube kanal .

Vilket kök är rätt för mig?

Beroende på användare och situation ställs olika krav på kökets egenskaper. Vi har därför delat upp våra kök i tre kategorier: Campfire, Trekking och Expedition så du enklare kan bilda dig en uppfattning av vad du kan förvänta dig av respektive kök. Läs mer om våra kök här.

Hur gör jag rent mitt multibränslekök och bränslepump?

Ta bort sot och matrester/fett med en ren trasa. För att göra rent spindeln kan en ren dammfri trasa användas, eller en styv borste. Rören kan rengöras invändigt med tryckluft eller en piprensare. Vid användning av flytande bränslen skall munstycket regelbundet rengöras för optimal och problemfri drift. Om apparaten används under en längre tid med flytande bränsle eller med dåligt bränsle behöver reglerspindeln rengöras.

Rengöring av munstycket.
1. Stäng avstängningsventilen och reglervredet och skruva av gasbehållaren eller bränsleflaskan.
2. Munstycket kan rengöras monterat eller om det blir avmonterat från apparaten.
3. Rengör munstycket genom att använda apparatens medlevererade rensnål.
4. Sätt i munstycket igen och skruva i det ordentlig så att tillslutningen blir tät. För extra säkerhet, använd Primus gasbehållare, kontrollera sammanfogningen med tvålvatten. Sammanfogningen är ej tillräckligt tät om bubblor uppstår.

Rengöring av reglerspindel
1. Skruva av låsmuttern med multiverktyget.
2. Skruva ur spindeln.
3. Rengör försiktigt, t.ex. med nageln, de tre spår som löper längs spindelns spets. Var uppmärksam på att spindelns gängor inte skadas.
Säkerställ att spindelns O-ring är oskadad och kontrollera tätheten efter återmontering.

För extra säkerhet, använd Primus gasbehållare, kontrollera sammanfogningen med tvålvatten. Sammanfogningen är ej tillräckligt tät om bubblor uppstår.
Läs kökets bruksanvisning för mer information.

Hur förvarar jag mitt kök och bränslepump?

Förvara aldrig ditt kök med bränsle i systemet. Se också till att bränslepumpen tas ut ur bränsleflaskan. När du förvarat ditt kök under en längre tid, kontrollera alltid att o-ringar och tätningar är i gott skick.

Kan jag använda ETA-kastruller med andra brännare?

Våra Eta-kastruller fungerar bäst på Eta-köken. Om du ska använda något annat Primuskök, använd stor kastrull på stor brännare och liten kastrull på liten brännare för bästa effektivitet.


FELSÖKNING

Min Piezotändare fungerar inte.

Testa först med att justera piggen så att den hamnar ca 5 mm från brännaren. Om tändaren inte klickar eller har smält, kontakta din lokala primusleverantör.

Mitt kök har inte samma tryck som tidigare.

Gaskök
Gör rent munstycket. Rester och sot kan samlas i munstycket. Detta resulterar i att köket får dålig effekt eller att gasflödet är helt stoppat. Ta loss munstycket och rengör med en rensnål från båda hållen.

Mutifuel-kök
Dubbelkolla att du använder rätt munstycke till rätt bränsle. Om du använder flytande bränsle, se till att bränsleflaskan är tillräckligt trycksatt. Om ovanstående stämmer, lossa munstycket och gör rent det. Ta även bort spindeln och rengör denna. Om du har tillgång till tryckluft så använd det för att göra rent röret. Du minimerar risken för igensotning genom att använda så rent bränsle som möjligt tex Primus gas eller Power Fuel.

Min bränslepump fungerar inte.

Om pumpen inte trycksätter bränsleflaskan, kontrollera läderpackningen genom att öppna pumpen från toppen, alldeles under handtaget. Ta ur pumpstångenoch inspektera läderpackningen. Säkerställ att läderpackningen är välsmord och att dess diameter är stor nog för att fylla cylindern. Om inte, bredda diametern genom att försiktigt trycka ut kanterna. Använd silikonfettet som följde med pumpen så att det tätar bättre.


FÖRSÄLJNING

Hur blir jag en Primusåterförsäljare?

Kontakta din närmaste distributör.

Vart hittar jag min närmsta återförsäljare?

Primus säljs i mer än 70 länder vilket gör att våra produkter nästan alltid finns nära till hands. Hitta din närmaste återförsäljare här.


Primus