Från idé till färdigt kök

När vi på Primus utvecklar kök handlar det om en noggran planerad process. Från idé till forskning och nytänkande, från utveckling till prototyp, test och produktion. Varje steg sker internt i vår R&D källare, på kontoret, i fält eller i vår egen fabrik.

Alla steg är lika viktiga för oss så att vi kan garantera att varje kök som lämnar vår fabrik fungerar precis som det ska när det väl hamnar hos dig.

Exploration Ready

Våra expeditions- och trekkingkök går igenom en sista kontroll innan de lämnar vår fabrik. Vartenda ett av dem handtestas för att kontrollera att de brinner som de ska och att de inte läcker. Skulle du se märken kring brännaren på köken när du får hem det är det bevis på att köket har testats och fungerar som vår garanti för att ditt nya kök är i perfekt skick och redo för år av tillförlitlig och säker service.

Detta är vad vi kallar ”Exploration Ready” och som bevis på att just ditt expeditions- eller trekkingkök är testat kommer köket med en Exploration Ready-hängetikett signerad av personen som testat just ditt kök. 

Vår FoU- källare

Processen innan ett nytt kök kommer till börjar i betongkällaren på Primus huvudkontor i Solna, Stockholm. Den så kallade lekplatsen för vårt FoU-team och realiseringen av en förbränningsingenjörs dröm. Med hjälp av olika verktyg och simulatorer konstruerar och testar våra tekniker prototyperna i bland annat kyla och vind. Det är här, i källaren i Solna, som varje nytt kök ser dagsljus för första gången. Innan produktionen tas vidare, måste prototypen genomgå ordentliga tester ute i fält för att vi ska kunna garantera tillverkningen av både användarvänliga och effektiva kök som håller en livstid.

Vår produktionsanläggning 

Under 1994 flyttades Primus köksproduktion från Sverige till andra sidan Östersjön, till Estland. Vi valde denna plats för att kunna ha smidig kvalitetskontroll, enkel åtkomst och korta avstånd. Det började med ett produktionsskjul som redan efter två år blev en hel produktionsanläggning.

Sedan 1996 sker monteringen av Primusköken i en Primusägd byggnad i Tartu, Estland av 22 kvalificerade medarbetare. Ett kök av samma modell passerar ungefär tre olika par händer innan du håller i den.

Produktion av accessoarer sker ihop med Primus långsiktiga partners i Fjärran Östern.  

Ansvar

Vår strävan är att göra produkter med så liten miljöpåverkan som möjligt och som en del i designprocessen analyserar vi produktens hela livscykel.  I produktlivscykelanalysen går igenom fem essentiella områden;  materialval, tillverkning, produktanvändning, transport, återvinning och avfallshantering. Inom varje område fördjupar vi oss i och utvärderar olika vals påverkan på energiförbrukning, luftförorening, koldioxidutsläpp och vattenförsurning, allt för att hitta det bästa alternativen ur ett hållbarhetsperspektiv.

Har du frågor om vår produktion får du gärna mejla support@primus.se

 
Antal produkter: 4 Visa: Alla
Primus