In Amundsen's Footsteps

I Amundsens fotspår är en expedition med syfte att följa Roald Amundsens rutt på 700 mil med hundspann från Herschel Island till Eagle som han gjorde år 1905. Ingen har framgångsrikt gjort denna resa sedan Amundsen, men Tim, Wayne, Graham och Earl har all erfarenhet för att kunna fullfölja turen.

Tim har kört mycket hundspann både i Norge och Alaska på distanser över 1000km. Wayne Hall är en mycket erfaren hundförare som även tillhandahåller expeditionen med hundar och slädar. Graham Burke från Nya Zeeland har med många praktiska färdigheter till teamet. Och slutligen, Earl Rolf som är den fjärde medlemmen av expeditionen. Earl kommer att köra leveranser på Alaska-sidan av gränsen med sin snömaskin. 

Expeditionen kommer att äga rum under cirka 30 dagar i februari och mars 2016 i en av de kallaste och mest avlägsna vildmarker på planeten. Det kommer att finnas tre slädar med 22 hundar.

När Amundsen gjorde resan 1905 kunde han köpa det han behövde längs med vägen då norra Kanada och Alaska hade många handelsleder då. Idag är de i stort sett obefintliga. Teamet kommer att göra en jämförande rapport mellan Amundsens och sin egen resa och de kommer även besöka skolor i Alaska, Kanada, Norge och Storbritannien för att genomföra historiska-, geografiska- och miljöfokuserade projekt kring expeditionen. Ett ytterligare syfte är att använda expeditionen som ett pedagogiskt verktyg för att öka medvetenheten om den globala uppvärmningen och dess påverkan på Arktis.

Teamet kommer inledningsvis ta sig 160 km med hundspann från Eagle till Dawson för att komma till Dempster highway, därefter kommer de åka lastbil 560km till Inuvik och vidare flyga till Herschel Island där Amundsen fotspår börjar. 

Läs mer på deras blogg eller i slutrapporten här >>

Primus