Bränsle

Våra flerbränslekök går att driva med en mängd bränslen, från gas till fotogen och när nöden inte har någon lag – även flygbränsle.

Primus gas är ett koldioxidneutralt bränslealternativ. För att kompensera för gasens utsläpp av koldioxid och metallbehållaren, investerar vi i skydd, restaurering och återplantering av skog. Tack vare att träd absorberar CO2 blir nettotillskottet av CO2 från gasen noll. Vi stöder projektet Permanent Forest Sink Initiative, initierat av regeringen i Nya Zeeland som syftar till att återplantera och skydda de stora skogsområden som skövlats till förmån för jordbruk på Nya Zeeland. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete.

Läs vidare om vår gas; Power Gas, Summer Gas och Winter Gas eller ta reda på vilket bränsle som passar din aktivitet här.

Observera att på grund av fraktbegränsningar kan vi inte frakta gas för tillfället. Hitta din närmsta återförsäljare här.

Bränsle

Det finns inga produkter som matchar urvalet

Primus