Förslag på varumärken

  Förslag på kategorier

   Sökförslag

    Produkter    Välja rätt bränsle

    Gas

    Primus har gas för friluftslivets alla säsonger och ändamål. Tre olika gasblandningar för olika förhållanden: Summer Gas, Power Gas och Winter Gas. Detta för att optimera energin och effektivitet när och var du behöver det.

    Power Gas är vår mest mångsidiga blandning och är effektiv även runt nollgraden. Summer Gas är optimerad för maximal bränsleeffektivitet vid sommarvandringarna upp till temperaturer mot 40° C. För kalla temperaturer har vi skapat Winter Gas som fungerar effektivt ned till -22° C.

    Läs mer om gas här.


     

    Olika typer av bränsle

    Våra flerbränslekök kan köras på flera olika bränslen, från gas och fotogen och vid behov i en nödsituation – till och med flygbränsle (vår OmniFuel och OmniLite Ti kan även köras på diesel om det skulle behövas). Det bränsle som är lämpligast beror på typ av expedition och tillgänglighet. Beroende på var i världen du befinner dig kan vissa typer av bränsle vara svårare att få tag på.

    Vi listar de vanligaste bränsletyper nedan tillsammans med dess fördelar och nackdelar samt viktig information att ta hänsyn till.

    Gas

    Fördelar: Extremt högt energiinnehåll, det vill säga vikt jämfört med värmeeffekt. Gasen i gasbehållare är komprimerad 250 gånger sin vanliga volym till flytande form. På extrema höjder är gas att föredra då förbränningen fungerar väl trots begränsad syremängd. Går vi ett steg längre är innehållet i våra gasbehållare en optimal blandning för högsta tillförlitlighet, det bredaste användningsområdet och den lägsta vikten. Vår gasblandning består propan, isobutan och butan. Gas är ett enkelt och bekvämt alternativ. Ingen pumpning eller förvärmning behövs och förbränningen är helt lukt- och sotfri. I de flesta länder kan du lämna in tomma gasbehållare där du köper nya. Tomma behållare kan också återvinnas som metall.

    Nackdelar: Gas fungerar sämre vid extrem kyla. Det är inte tillåtet att ta med gasbehållare på flyg.    Kemiskt ren bensin

    Fördelar: Denna typ av bensin är renare än vanlig bilbensin. Finns ofta att köpa i färghandeln och friluftsbutiker. Även om bilbensin är lättare att få tag på innehåller den en mängd skadliga ämnen och ska enbart användas om du inte får tag på kemiskt ren bensin (blyfri bensin är den minst skadliga av olika bilbränslen). Bensin är det mest lättantändliga av alla flytande bränslen och fungerar utmärkt under kalla förhållanden.

    Nackdelar: Lägre energiinnehåll jämfört med våra gasbehållare. Vidta alltid försiktighetsåtgärder vid hantering av bensin, då alla typer är extremt lättantändliga. Bensin kräver också pumpning och förvärmning.    Fotogen

    Fördel: Samma energiinnehåll som bensin men på vissa platser mer lättillgängligt.

    Nackdelar: Pumpning och förvärmning krävs. Bränslet är inte lika rent som gas och kemiskt ren bensin. Använder du fotogen krävs därför mer underhåll av köket som annars sotar igen. Avger lukt vid förbränning.    Diesel

    Fördel: Har likvärdigt energiinnehåll som fotogen och tillgängligheten är väldigt god.

    Nackdelar: Kvaliteten varierar mycket beroende på var i världen du är. Underhållsbehovet av köket ökar ytterligare jämfört med fotogen och kan, beroende på dieselkvaliteten, bli mycket omfattande. Stark lukt vid förbränning. Diesel är att betrakta som ett nödbränsle.


    Anmäl dig till nyhetsbrevet

    Du är nästan där! Nu behöver du bara klicka på bekräftelselänken i ditt e-postmeddelande.
    Anmäl dig till nyhetsbrevet

    Ange en giltig e-postadress